Zoo i New York

I New York City finns inte mindre än fem stycken zoo; Bronx Zoo, som återfinns i stadsdelen Bronx i New York, Central Park Zoo och Queens Zoo, båda i New York City.Vidare finns Prospect Park Zoo som är beläget i Prospect Park i stadsdelen Brooklyn i New York samt sist men inte minst Staten Island Zoo, på Staten Island i New York City. Alla dessa ingår i ett nätverk av djurparker vilka administreras av Wildlife Conservation Society, WCS. Häri ingår även The Buffalo Zoo, i Buffalo, New York.

 

Bronx Zoo
Bronx Zoo ligger i Bronx Park, den öppnades för allmänheten den 8 november 1899. Som kuriosa kan nämnas att stadsdelen Bronx är uppkallad efter svensken Jonas Bronck som var den förste individen från Europa som satte fötterna på den mark som idag kallas Bronx. Han levde kring 1600-1640. Bronx Zoo är ett av världens största stadsbelägna zoo, det är det största i Nordamerika. Här finns omkring 6 000 djur som representerar runt 650 arter från hela världen. De lever i inhägnader som liknar deras naturliga hemvister. En huvudattraktion i parken är utställningen Wild Asia, där besökarna åker med ett monorailtåg och från det kan de se asiatiska djur på nära håll.Zoo i New York 1

 

Central Park Zoo
Central Park Zoo startade som ett menageri, en slags djurutställning år 1860. Under 1980-talet renoverades det och man lät skapa miljöer som mer liknade djurens naturliga hemvister 1988. Här har man tre större utställningsområden, ett speglar polarområdena, ett annat de temperade zonerna och det tredje tropikerna. Central Park Zoo var det första som öppnade i New York.

 

Prospect Park Zoo
Prospect Park Zoo är beläget i anslutning till Flatbush Avenue, på den östra änden av Prospect Park i Brooklyn, New York City. Menagiriet som det hela startade med, öppnade år 1890. Menageriet blev ett regelrätt zoo i juli 1935. En genomgripande renovering gjordes och Prospect Park Zoo öppnades på nytt 1993. Dock hade man under renoveringen bevarat en del av originalbyggnaderna från 1930-talet. Här finns runt 630 djur från omkring 101 arter.