Djurens välmående i djurparker

 

Frågan huruvida det är rätt att ha djur samlade i djurparker istället för ute i den fria naturen är viktig på många sätt. Tyvärr finns det än i dag många djur som far illa på grund av människan och just genom fångenskap. Att därför diskutera och jobba för djurens välmående är högst aktuellt även om man i de svenska djurparkerna driver en främjande djurskötsel.

Reindeer in Skansen, Stockholm, Sweden

Djurparksmiljö

Att skapa en autentisk och trygg miljö för djur i djurparker är ytterst viktigt när det kommer till djurens välmående. En miljö och natur som påminner i identiska drag av det fria och inslag som på bästa möjliga sätt främjar djuren i deras utveckling och välmående. Det kan vara allt från att bygga ytor av material som skapar en speciell känsla när djuren rör sig eller placera lekfulla installationer som gynnar deras utveckling. Ett bra exempel är underlaget i vattendrag, dagens djurparker skapar optimala miljöer med hjälp av olika sorters kakel och sten som passar för arten samt ger varierande textur. Precis som vi människor när vi bygger badrum eller kök kan golvet och plattor spela en stor roll för hela rummet eller miljöns utseende och uttryck.

Vad är egentligen skälen bakom djurparker?

Inom EU finns det tydliga lagar och riktlinjer när det kommer till skötsel av både husdjur och vilda djur på ett eller annat sätt. Särskilda förordningar finns exempelvis för hållande av vilda djur i djurparker där syftet är att skydda arter och bevara den biologiska mångfalden, vilket i sin tur sker med hjälp av varje lands stiftade lagar gällande tillstånd och tillsyn.

Ett viktigt skäl till djurparkers existens är att informera och väcka intresse för vår natur och våra olika djurarter, ett exempel är Skansen där man jobbar för att sprida information om djuren samt relationen till människan. Man skulle kunna säga att dagens svenska djurparker fungerar som ett slags folkbildande säte där människor möter djur på ett naturligt och främjande sätt. Genom att skapa intresse och även kunskap om djuren kan förhoppningsvis fler människor sätta sig in i och engagera sig i deras välmående, vilket så småningom gynnar de vilda djurens överlevnad ute i det fria.

I Sverige brukar man tala om så kallade bevaringsprojekt, vilka kan finnas i lite olika varianter men samtliga med syftet att säkerställa en djurarts framtida överlevnad. Det kan innebära att hålla igång en arts genbank som en garanti för framtida behov eller att försöka återintroducera djurarter som av en eller annan anledning försvunnit från sin ursprungliga plats. På Skansen har man till exempel jobbat med bevaringsprojekt för utter, visent och bäver.